Dostop do aplikacije ARIS

.

Kontakti Kontakti

Pokrajinski arhiv Koper

Kapodistriasov trg 1
6000 Koper

tel: +386-5-6271824
   
fax:  +386-5-6272441

 

tajnistvo@arhiv-koper.si

Odgovorne osebe:

Za register fondov in delovanje aplikacije ter za področje gospodarstva: Vladimir Drobnjak

Za področje uprave: dr. Teja Krašovec Ibrahimi

Za področje pravosodja: dr. Deborah Rogoznica

Za področje kulture in šolstva: Mirjana Kontestabile Rovis

Za področje DPO: mag. Nada Čibej

Za področje sociale in zdravstva: Matej Muženič

O ARIS O ARIS

ARIS je namenjen tako delu v arhivih kot tudi pri ustvarjalcih. Odlikujeta ga visoka fleksibilnost in možnost uporabe na terenu povsod tam, kjer je možen dostop na internet.

Delo z ARIS-om je enostavno in varno, saj je zrasel iz prakse za prakso.

ARIS, poleg novih tehnoloških zahtev, pa vnaša tudi novo, drugačno prakso v delo in stike z ustvarjalci saj nudi celovito podporo  tako pri odbiranju arhivskega gradiva, kakor tudi pri trajnem urejanju in vodenju dokumentarnih arhivov z namenom, da bi bilo gradivo popisano, urejeno in tehnično opremljeno v skladu s sodobnimi standardi.